Pályázat

Pályázat


EFOP-1.8.6-17-2017-00001
FELNŐTT LAKOSSÁG PREVENCIÓS CÉLÚ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSE A SZABADIDŐSPORT RÉVÉN

Hiszünk abban, hogy az egészség a legnagyobb értékünk. Az lenne a természetes, ha mindent megtennénk ennek az értéknek a megőrzése érdekében. Ehhez képest a magyar népegészségügyi mutatók nemzetközi összevetésben meglehetősen gyengék.
Mi lehet ennek az oka?
Az egészségmegőrzéssel, az életmódváltással kapcsolatos információk, elérhető ismeretek hiánya aligha. A média, az internet komoly energiákat mozgósít az egészségtudatosság népszerűsítése érdekében. Mind több sportszolgáltató is csatlakozik ehhez a törekvéshez. A nagy áttörés mégis várat magára.
Miért? Mi lehet a probléma? Mitől válhatna sikeresebbé, elterjedtebbé és hatékonyabbá az életmódváltás?
Programunk erre próbál választ találni és megoldást kínálni több lépésben.
Az első lépés egy állapotfelmérés. Ezt annak érdekében végezzük el, hogy a programban résztvevők tisztában legyenek a kiinduló állapottal, valamint a céllal, amit el kívánnak érni, továbbá a lehetőségekkel, amelyek segítségével el is érhetik.
Az állapotfelmérést követően egy olyan modellt kínálunk, amelynek minden szakaszában részletesen bemutatjuk, hogy mi vár a résztvevőkre. Egyszerűen és érthetően fogalmazzuk meg a tennivalókat és igyekszünk olyan módszereket ajánlani, amelyek nem igényelnek sem időben, sem az anyagiak terén túlzott ráfordítást. Ebben a modellben egymásra épül
- a testmozgás
- a táplálkozás
- a tudatos regeneráció
- a mentális fejlődés
- valamint a közösségi élet.
Egyén vagy közösség?
Szerintünk egyén ÉS közösség. Hiszünk az egyéni felelősségvállalásban az egészségmegőrzés terén, ugyanakkor fontosnak tartjuk a közösség támogató erejét is.
Ennek kiaknázására hoztuk létre a TENYÉR életmódváltó programot, amelyhez csatlakozhatnak formális és informális közösségek, társadalmi szervezetek egyaránt. Olyan közösségekre építünk, ahol megfelelő képzettségű szakemberek irányítása mellett lehet kipróbálni az életminőség megőrzésének, javításának általunk fontosnak tartott öt elemét. Ezek lesznek az Életmódklubok, amelyeket a hatékony működés érdekében hálózattá szervezünk.


Pályázati Felhívás

1. Felhívás indokoltsága és célja
1.1.  A családok − korosztálytól, nemtől, társadalmi helyzettől, egészségi állapottól, adott esetben fogyatékosságtól függetlenül – egészséges életvitellel, életvezetéssel összefüggő szemléletformálása tekintetében nélkülözhetetlen azon kulcskompetencia-összetevők kialakítása, fejlesztése, amelyek hozzájárulnak az egészséges életmód kialakításához, az egyéni életminőség javításához, az interperszonális és szociális kapcsolatok fejlesztéséhez, így ahhoz, hogy a szabadidő tartalmas, testmozgásban gazdag eltöltése értékként legyen jelen a mindennapokban. A projekt ennek érdekében biztosítani kívánja a szociális, egészségügyi és a társadalmi kirekesztés elleni fellépést szolgáló közösségi és közcélú szolgáltatásokhoz, ezen belül a szabadidősporthoz való egyenlő esélyű hozzáférést, annak mennyiségi és minőségi javítását.

Az egészséges életvezetési kompetenciák fejlesztésének, az életminőséggel összefüggő egyéni elégedettség növelésének és a közösségteremtésnek egyik legjobb eszköze a sport és a rendszeres testmozgás.

A szabadidősport, az egészségfejlesztő testmozgás hozzáférhetőségének fejlesztését minden szinten ösztönözni szükséges, a rekreációs és sportszolgáltatások mennyiségi és tartalmi-módszertani fejlesztésével, az érintett szolgáltatók, szervezetek és szakemberek hálózatba szervezésével. A lakosság fizikai aktivitásának növelésével ugyanis csökkenthetők a népegészségügyi kiadások, de akár még az aktív turizmus fokozása révén is emelkedhet a látogatók száma, ezáltal a sportfogyasztási ráta. Különösen ösztönözni szükséges a sport- és rekreációs szolgáltatások elérhetőségét a kevésbé fejlett régiókban, hiszen itt mind a kínálati oldal szűkösebb volta, mind pedig a fizetőképes kereslet hiánya meghatározza az állampolgárok egészséges életvezetési lehetőségeit, így rendszeres testmozgásuk ösztönzését kiemelten támogatni szükséges.

2. Előzmény
2.1. A RÖPKE Kecskeméti Röplabda Sportegyesület (rövidített név: RÖPKE SE - székhely: 6000 Kecskemét, Jókai Mór utca 40. fszt. 2. - adószám: 18369377-1-03 – KSH száma: 18369377-9319-521-03 - sportegyesület nyilvántartási száma: 03-02-0002731 - képviseli: Mészáros Adrienne elnök) sikerrel pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, az 1037/2016 (II. 9.) számú Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján közzé tett pályázati felhívásra és azon támogatást nyert el,  az EFOP-1.8.6-17-2017-00001 azonosítószámú „A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén” elnevezésű  projekt (a továbbiakban: Projekt)  megvalósítására.
2.2. A Projekt a „MiMás - Mindenki másképp egyforma – fitnesz terek, parkok létesítése” elnevezésű programelem megvalósításával a mozgásukban korlátozott, kerekesszékhez kötött, fogyatékkal élőket segíti és támogatja kültéri fitneszparkok létrehozásával a Dél-Alföld régióban.

Pályázat Felhívás MiMás_20210129(V)_mellékletekkel

Tabella

helyezés csapat pont
1. HÉP-RÖPKE SE  
2. EVSI  
3. KISTEXT  
4.  DEAC  
5. Kunhegyes TKKSE  
6. SBTC  
7. Közgáz SC és DSK  
8. Palota RSC  
9. Szolnoki Sportcentrum  
10. Vidux-Szegedi RSE  

Bővebb információt ide kattintva olvashat.