Pályázat

Pályázat

Pályázati Felhívás

1. Felhívás indokoltsága és célja
1.1.  A családok − korosztálytól, nemtől, társadalmi helyzettől, egészségi állapottól, adott esetben fogyatékosságtól függetlenül – egészséges életvitellel, életvezetéssel összefüggő szemléletformálása tekintetében nélkülözhetetlen azon kulcskompetencia-összetevők kialakítása, fejlesztése, amelyek hozzájárulnak az egészséges életmód kialakításához, az egyéni életminőség javításához, az interperszonális és szociális kapcsolatok fejlesztéséhez, így ahhoz, hogy a szabadidő tartalmas, testmozgásban gazdag eltöltése értékként legyen jelen a mindennapokban. A projekt ennek érdekében biztosítani kívánja a szociális, egészségügyi és a társadalmi kirekesztés elleni fellépést szolgáló közösségi és közcélú szolgáltatásokhoz, ezen belül a szabadidősporthoz való egyenlő esélyű hozzáférést, annak mennyiségi és minőségi javítását.

Az egészséges életvezetési kompetenciák fejlesztésének, az életminőséggel összefüggő egyéni elégedettség növelésének és a közösségteremtésnek egyik legjobb eszköze a sport és a rendszeres testmozgás.

A szabadidősport, az egészségfejlesztő testmozgás hozzáférhetőségének fejlesztését minden szinten ösztönözni szükséges, a rekreációs és sportszolgáltatások mennyiségi és tartalmi-módszertani fejlesztésével, az érintett szolgáltatók, szervezetek és szakemberek hálózatba szervezésével. A lakosság fizikai aktivitásának növelésével ugyanis csökkenthetők a népegészségügyi kiadások, de akár még az aktív turizmus fokozása révén is emelkedhet a látogatók száma, ezáltal a sportfogyasztási ráta. Különösen ösztönözni szükséges a sport- és rekreációs szolgáltatások elérhetőségét a kevésbé fejlett régiókban, hiszen itt mind a kínálati oldal szűkösebb volta, mind pedig a fizetőképes kereslet hiánya meghatározza az állampolgárok egészséges életvezetési lehetőségeit, így rendszeres testmozgásuk ösztönzését kiemelten támogatni szükséges.

2. Előzmény
2.1. A RÖPKE Kecskeméti Röplabda Sportegyesület (rövidített név: RÖPKE SE - székhely: 6000 Kecskemét, Jókai Mór utca 40. fszt. 2. - adószám: 18369377-1-03 – KSH száma: 18369377-9319-521-03 - sportegyesület nyilvántartási száma: 03-02-0002731 - képviseli: Mészáros Adrienne elnök) sikerrel pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, az 1037/2016 (II. 9.) számú Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján közzé tett pályázati felhívásra és azon támogatást nyert el,  az EFOP-1.8.6-17-2017-00001 azonosítószámú „A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén” elnevezésű  projekt (a továbbiakban: Projekt)  megvalósítására.
2.2. A Projekt a „MiMás - Mindenki másképp egyforma – fitnesz terek, parkok létesítése” elnevezésű programelem megvalósításával a mozgásukban korlátozott, kerekesszékhez kötött, fogyatékkal élőket segíti és támogatja kültéri fitneszparkok létrehozásával a Dél-Alföld régióban.

Pályázat Felhívás MiMás_20210129(V)_mellékletekkel

Tabella